Bielorussia
Europa – Belarus / Bielorussia

Bielorussia  Ci sono 14 prodotti.

Belarus / Bielorussia - 1 Ruble 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 10 Rublei 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 100 Rublei 1992 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 100 Rublei 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 1000 Rublei 1992 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 1000 Rublei 1998 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 20 Rublei 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 25 Rublei 1992 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 5 Rublei 1992 UNC/FDS  

Belarus / Bielorussia  - 5 Rublei 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 50 Kaheek 1992 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 50 Rublei 1992 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 500 Rublei 2000 UNC/FDS

Belarus / Bielorussia - 5000 Rublei 1998 UNC/FDS